MİMARİ PROJE - TASARIM

MİMARİ PROJE - TASARIM

MİMARİ PROJE - TASARIM

            Mimarlıkta tasarım ve uygulama, bilgi paylaşımı ve işbirliğine dayalı, ortak karar vermeyi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Projelendirme süreci; işverenin isteklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için görüşmelerin yapıldığı planlama, hazırlık ve etüt aşamaları; proje ile ilgili fikirlerin ortaya konulduğu, genel kararların alındığı, plan şemalarının ve yapı imajının oluşturulduğu ön tasarım, projenin olgunlaştırıldığı ve uygulanabilir hale getirildiği kesin ve uygulama projeleri safhalarına ayrılmaktadır. Ofisimizde hazırlanan projeler her safhada, ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşılmaktadır.